Disclaimer

Over deze site
De zorgaanbieder optimaliseert zijn/haar patiëntenservice door middel van internet. 24 uur per dag kunnen bezoekers van de site informatie krijgen over aan gezondheid gerelateerde onderwerpen.

Browser
Deze site is geoptimaliseerd voor Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Internet Explorer versie 9.0 en hoger.
Registraties van de onderneming
U kunt ons in het register van de Kamer van Koophandel vinden onder

KvK nummer – 62317237

BIG-register
Onze zorgverlener(s) kunt u in het BIG-register vinden onder

D.M. Muchowicz (BIG-nummer: 49915539302)
L.M. Schade (BIG-nummer: 29066805602)
F. Ghodsi (BIG-nummer: 79065573902)