Tarievenlijst

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021.Voor bepaalde zorgverzekeraars gelden specifieke afspraken.

Verdoving

CODEPRESTATIESTARIEF
A15Oppervlakte-verdoving€ 7,84Alleen in rekening te brengen indien niet gevolgd door A10.
A10Geleidings- en/of infiltratie-verdoving€ 15,07Niet in rekening te brengen bij chirurgische verrichtingen (Hoofdstuk X, H-codes).
A20Behandeling onder algehele narcosekostprijsAls tandheelkundige behandelingen onder algehele narcose (anesthesie) worden uitgevoerd, maakt de mondzorgaanbieder hiervoor aanvullende kosten (bijvoorbeeld de inhuur van een anesthesioloog die de patiënt door middel van algehele narcose onder verdoving brengt). Met deze prestatie kunnen die kosten in rekening worden gebracht. De prestatie is inclusief het geven van voorlichting aan de patiënt over de algehele narcose en het uitvoeren van het noodzakelijke medische onderzoek. De tandheelkundige behandeling zelf kan niet in rekening worden gebracht met de prestatie verdoving door middel van algehele narcose (A20); hiervoor dienen de uitgevoerde prestaties uit deze prestatielijst in rekening te worden gebracht.

Verdoving door middel van een roesje

CODEPRESTATIESTARIEF
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€ 30,15Bedoeld voor de eerste zitting, waarin uitleg wordt gegeven over toepassing van lachgassedatie. Alleen eenmalig in rekening te brengen bij de eerste zitting.
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€ 30,15Per zitting in rekening te brengen.
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€ 37,38Per zitting in rekening te brengen.

Consultatie en diagnostiek

CODE PRESTATIESTARIEF
C11Periodieke controle
€ 22,91Ook te berekenen bij intakeconsult van asielzoekers (uitsluitend voor ZRAverzekerden in de Centrale Opvang).
C13Probleemgericht consult€ 22,91Uitsluitend te berekenen, indien: het consult plaatsvindt op initiatief van de patiënt naar aanleiding van een klacht, vraag of als vervolgconsult naar aanleiding van een eerdere vraag of probleem, dan wel het bijwerken van de medische anamnese; en niet zijnde een periodieke controle; en in dezelfde zitting geen andere declarabele verrichting plaatsvindt, met uitzondering van röntgenonderzoek, anesthesie en/ of de toeslagen voor avond-, weekend- en nachtbehandeling (C85, C86, C87). Niet in combinatie met C11 in rekening te brengen.
C22Schriftelijke medische anamnese€ 22,91Uitsluitend te berekenen, indien anamnese vereist is na het stellen van de routinevragen betreffende de gezondheidstoestand van de patiënt.Inclusief bespreking met de patiënt en zonodig overleg met zorgaanbieder zijnde huisarts of specialist.
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 108,53Niet te berekenen in combinatie met C11 of C13 in dezelfde zitting. Voor second opinion in het kader van orthodontie geldt een afwijkende tariefcode (zie tariefbeschikking Orthodontie).
C29*Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 30,15Studiemodellen. Afdruk van boven- en onderkaak.

De materiaal en/ of techniekkosten dienen separaat in rekening te worden gebracht.
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
€ 60,29Per zitting in rekening te brengen.
C70Keuringsrapport met bitewingfoto's€ **
C75Keuringsrapport zonder bitewingfoto's€ **
C76Afgifte gezondheidsverklaring€ **
C80Mondzorg aan huis€ 18,09Exclusief vervoer.
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose€ 48,23Bedoeld voor organisatie van de ingreep onder narcose in een erkend ziekenhuis.
C85Weekendbehandeling€ 22,91Van zaterdag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur. Niet in rekening te brengen bij reguliere (niet-incidentele) praktijkwerktijden. Tevens bedoeld voor algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet. Kan ook in combinatie met C86 of C87 worden gedeclareerd.
C86Avondbehandeling€ 22,91Tussen 18.00 - 24.00 uur. Niet in rekening te brengen bij reguliere (niet incidentele) praktijkwerktijden. Kan ook in combinatie met C85 worden gedeclareerd.
C87Nachtbehandeling€ 22,91Tussen 24.00 - 07.00 uur. Kan ook in combinatie met C85 worden gedeclareerd.
C90Niet nagekomen afspraak€ 2,- per minuutIndien de afspraak niet of niet tijdig van tevoren is afgezegd, kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht in redelijkheid van 0-100% van het aantal punten van de voorgenomen behandeling. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht. De patiënt dient op de hoogte te zijn van deze regeling.
C91Pocketregistratie€ 36,18Pocketregistratie
- Het exploratief sonderen van
de pocketdiepte rondom alle
aanwezige tanden en kiezen;
- Het vastleggen van de pockets
dieper dan 3 mm;
- Het vastleggen van de locaties
met bloedingsneiging na
sonderen.
C92Parodontiumregistratie€ 72,35Pocketregistratie (zie C91) met
tevens:
- meting van sondeerdiepte en/
of aanhechtingsverlies en vastleggen
van gegevens;
- het vastleggen van de
beweeglijkheid (mobiliteit) van
de tanden en kiezen;
- het vastleggen van de doorgankelijkheid
van de wortelsplitsingen
(furcaties);
- het bespreken van de gezondheid
van het tandvlees met de
patiënt.

Wortelkanaalbehandelingen

CODE PRESTATIES TARIEFToelichting
E01Wortelkanaalbehandeling consult€ 21,00Onderzoek naar de oorzaak van de klacht, vaststellen van de DETI-score en bespreken endodontisch behandelplan;
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 38,68Onderzoek naar de oorzaak van de klacht, vaststellen van de DETI-score, invullen Classificatie Endodontische Behandeling, bespreken endodontisch behandelplan, beslissen over verwijzing en eventueel opstellen verwijsbrief. Alleen in rekening te brengen bij DETI-B. Niet in combinatie met code E77 en E78 in rekening te brengen.
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 30,39Uitgebreid consult volgens Richtlijn Dentaal Trauma, niet in combinatie met E01 en E02 in rekening te brengen.
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen pulpaweefsel€ 44,21Totale of partiële pulpotomie: het verwijderen van het beschadigde en geïnfecteerde tandweefsel, het controleren van de bloeding en het aanbrengen van een hermetisch afsluitend restauratiemateriaal.
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€ 46,02Bij eenmalig gebruik per behandeling te berekenen. Alleen in combinatie met de codes E13, E14, E16, E17 en E61 in rekening te brengen.
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 99,46Hieronder wordt verstaan: het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van guttapercha in combinatie met een wortelkanaalcement
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 143,67Hieronder wordt verstaan: het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van guttapercha in combinatie met een wortelkanaalcement
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 187,87Hieronder wordt verstaan: het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van guttapercha in combinatie met een wortelkanaalcement
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 232,08Hieronder wordt verstaan: het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van guttapercha in combinatie met een wortelkanaalcement
E85Elektronische lengtebepaling€ 13,81Per element in rekening te brengen.
E19Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting€ 16,58Indien de behandeling niet in één zitting wordt voltooid mag E19 in rekening worden gebracht. Dit omvat tevens het weer verwijderen van calciumhydroxide en het controleren van de preparatielengtes en referentiepunten in de volgende zitting. Inclusief aanbrengen en/of verwijderen tijdelijke restauratie. Niet te declareren in combinatie met de codes E61, E62, E63, E77 en E78.
E66wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 44,21Per melkelement met bijvoorbeeld calciumhydroxide.
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51Verwijderen van kroon of brug€ 33,15Het verwijderen van een kroon of brug voorafgaande aan het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling met als doel het behoud van de bestaande kroon of brug. Hieronder valt niet het doorslijpen van de kroon of brug. Per element in rekening te brengen.
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 27,63Toeslag die in rekening mag worden gebracht bij een moeilijke wortelkanaalopening veroorzaakt door aanwezigheid van: - gegoten, goudporseleinen of keramische vulling - gegoten stiftopbouw - composietopbouw in de tandholte (pulpakamer) - extreme inclinatie (>30°) - zeer beperkte mondopening (<30 mm)
E53Verwijderen van wortelstift€ 38,68Het verwijderen van een wortelstift van metaal, koolstofvezel, glasvezel of keramiek die in het kanaal is gecementeerd met een definitief bevestigingscement. Per kanaal.
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 27,63Revisie van een in een eerder stadium voltooide wortelkanaalbehandeling. Per kanaal.
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 27,63In rekening te brengen bij kanalen die niet zichtbaar zijn op röntgenfoto en onmogelijk om in eerste instantie met een vijl # 10 te penetreren. Per kanaal.
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade€ 38,68Behandeling afgebroken door vorige of verwijzende zorgaanbieder in verband met gecalcificeerde kanalen, ledges, afgebroken instrumenten, apicale transportatie, perforatie, etc. Per kanaal in rekening te brengen.
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 27,63Van toepassing bij: - C- of S- vorm
- Dens in dente
- Dilaceratie
- Interne resorptie met perforatie
- Taurodontie
Per element.
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunten
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 77,36Hieronder wordt verstaan: het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren en het aanbrengen van calciumhydroxide.
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 49,73Het opnieuw openen van de tandholte (pulpakamer), controleren van een apicale barrière, irrigeren en het verversen van calciumhydroxide.
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)€ 41,44Het aanbrengen van een apicale barrière met behulp van MTA, inclusief extraradiculaire matrijs van bijv. calciumsulfaat. De kosten voor MTA dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 44,21Obturatie van element met apexficatie: door het vullen met gutta-percha en cement.
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 55,26Alleen in rekening te brengen voor spoedeisende gevallen tijdens waarneming. Hieronder wordt verstaan: openen tandholte (pulpakamer), extirpatie, toegankelijk maken van kanalen voor irrigatie, irrigeren en het insluiten van calciumhydroxide (inclusief tijdelijke afsluiting).
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 27,63Alleen in rekening te brengen in spoedeisende gevallen tijdens waarneming. Hieronder wordt verstaan: openen tandholte (pulpakamer), extirpatie, toegankelijk maken van kanalen voor irrigatie, irrigeren en het insluiten van calciumhydroxide (inclusief tijdelijke afsluiting).
Bleken
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 44,21Dit omvat: het verwijderen van vulmateriaal uit de tandholte (pulpakamer) en het coronale deel van het wortelkanaal, het aanbrengen van een lekvrije onderlaag en het insluiten van bleekmateriaal. Per element in rekening te brengen.
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 16,58
E97Uitwendig bleken, per kaak€ 69,07Dit omvat: afdrukken, plaatsen bleekhoes en gebruiksinstructie. Ongeacht het aantal elementen per kaak. Materialen voor Thuisbleken, verkregen van de zorgaanbieder, kunnen tegen kostprijs apart in rekening gebracht worden met prestatie E98.
E98Materialen voor thuisblekenKostprijsTegen kostprijs in rekening te brengen (in combinatie met E97).
Behandeling trauma-element
E40Directe pulpa-overkapping€ 27,63Alleen geïndiceerd bij trauma-elementen met een pulpa-expositie in niet-geïnfecteerd dentine waarbij op de dag van het trauma een hermetisch afsluitende restauratie kan worden aangebracht.
E42Terugzetten van een verplaatst element door tandheelkundig ongeval€ 11,05Repositie geluxeerd element: het manueel of met behulp van extractietang reponeren van een geluxeerd element.
E43Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 22,10Het aanbrengen van een fixatiespalk van draad en/of composiet (inclusief etsen), per verbinding. De materiaal- en/of techniekkosten van de (draad)spalk dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
E44Verwijderen spalk€ 5,53Hieronder wordt verstaan het verwijderen van de spalk, wegslijpen composiet en het polijsten van de elementen.
Aanbrengen rubberdam
E45Aanbrengen rubberdam€ 11,05Inclusief het aanbrengen van een extra barrière in het geval dat er onvoldoende isolatie verkregen kan worden met rubberdam alleen.
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31Snij-/hoektand€ 110,51Hieronder wordt verstaan het uitvoeren van een flap, het toegankelijk maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie, het verwijderen van ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen. De verrichtingen zijn exclusief het gebruik van de operatiemicroscoop (E86) en het gebruiksklaar maken van de praktijkruimte (E87).
E32Premolaar€ 154,72Hieronder wordt verstaan het uitvoeren van een flap, het toegankelijk maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie, het verwijderen van ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen. De verrichtingen zijn exclusief het gebruik van de operatiemicroscoop (E86) en het gebruiksklaar maken van de praktijkruimte (E87).
E33Molaar€ 198,93Hieronder wordt verstaan het uitvoeren van een flap, het toegankelijk maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie, het verwijderen van ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen. De verrichtingen zijn exclusief het gebruik van de operatiemicroscoop (E86) en het gebruiksklaar maken van de praktijkruimte (E87).
E34*Aanbrengen retrograde vulling€ 22,10Het aanbrengen van een retrograde restauratie van een lekvrij materiaal, per kanaal.
E36*Het trekken van een element met re-implantatie€ 77,36Exclusief het eventueel sluiten van de perforatie of het aanbrengen van een retrograde afsluiting en exclusief het aanbrengen van een spalk.
E37Kijkoperatie€ 66,31Diagnostische flap: kijkoperatie ter inspectie van wortelfracturen, perforaties etc.
Gebruik operatiemicroscoop
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 74,60Per zitting.
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 55,26Het voor chirurgische behandeling van het wortelkanaal gereed maken van de praktijkruimte in verband met de vereiste steriliteit. Uitsluitend in rekening te brengen indien bijzondere en specifieke maatregelen worden toegepast zoals het geheel afdekken van de patiënt of speciale kleding voor de operateur en assistente.

Kaakgewrichtbehandelingen

CODE PRESTATIES TARIEF
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)€ 138,14Naar aanleiding van een klacht, suspect voor craniomandibulaire dysfunctie.
G02Spieractiviteitsmeting en registratie€ 88,41Meting en registratie van spieractiviteit.
G03Gedocumenteerde verwijzing voor kaakgewrichtsbehandeling€ 60,78Uitsluitend in rekening te brengen indien voorafgaand een uitgebreid functieonderzoek heeft plaatsgevonden.
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functie-onderzoek)
G61Instructie spieroefeningen€ 55,26Bewegingstherapie voor de kauwspieren.
G62*Occlusale spalk€ 149,19Afdrukken, registratie, plaatsen en instructie.
G63*Repositiespalk€ 221,03Afdrukken, registratie, plaatsen en instructie.
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties€ 27,63Consult na plaatsen van spalk, inclusief kleine correcties.
G65*Indirect planmatig inslijpen€ 303,92Afdrukken, registratie, model-analyse, opstellen inslijpplan en inslijpen.
G66Biofeedbacktherapie€ 49,73Per zitting.
G67Behandeling triggerpoint€ 60,78Bijvoorbeeld injectietechniek, inclusief onderzoek.
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 55,26Bijvoorbeeld door middel van palatinale schildjes, per element.
Therapie bij kaak (zonder uitgebreid functie-onderzoek)
G69*Opbeetplaat€ 60,78Afdrukken, registratie, plaatsen en instructie.
b.Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen
De hieronder vermelde tarieven voor code G10 t/m G20 zijn inclusief kosten van tandtechnische werkzaamheden al of niet in eigen beheer uitgevoerd.
G10Niet-standaard beetregistratie€ 82,89Extra-oraal, quick mount. Hieronder wordt verstaan: het overbrengen van de positie van de bovenkaak in de schedel ten opzichte van de arbitraire intercondylaire as naar een middelwaarde articulator met behulp van face- of earbow, exclusief modellen.
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
G11Scharnierasbepaling€ 82,89Met behulp van hinge-axis locator en bepalen derde referentiepunt.
G12Centrale relatiebepaling€ 77,36Het ondermodel tegenover het bovenmodel ingipsen met behulp van drie wasbeten. Hierbij wordt uitgegaan van splitcast in het bovenmodel.
G13Protrale/laterale bepalingen€ 55,26Lateraal links en rechts en protraal, waarna de condylushelling en de Bennethoek worden ingesteld.
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 497,32Bijvoorbeeld Stuartregistratie, Denar.
G15Voor het behouden van beethoogte€ 27,63Bijvoorbeeld door kunsthars of stents mal of het laten staan van occlusiedeel op element en antagonist.
G16Therapeutische positiebepaling€ 27,63Opnieuw bepalen van de therapeutische positie van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak door middel van een wasbeet en opnieuw ingipsen.
G20Beetregistratie intra-oraal€ 55,26Bijvoorbeeld pijlpuntregistratie.
C.Snurk- en slaapstoornisbeugel
Voor de algemene bepalingen van onderdeel c zie pagina 42.
G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 276,29De techniekkosten voor het MRA mogen apart in rekening worden gebracht.
G72Controlebezoek MRA€ 27,63
G73*Reparatie MRA met afdruk€ 44,21

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

CODEPRESTATIESTARIEF
H11Trekken tand of kies€ 41,44Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet.
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 30,94Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet.
H21Kosten hechtmateriaal€ 5,83Extra in rekening te brengen bij verrichtingen uit hoofdstuk H, met uitzondering van de codes H11 en H16. Per H-code verrichting eenmaal te berekenen. Niet van toepassing bij verrichtingen uit andere hoofdstukken.
H26Hechten weke delen€ 60,78Bijvoorbeeld liphechtingen inclusief wondtoilet.
H50Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 55,26Inclusief tijdelijke fixatie ongeacht de methodiek; inclusief hechtingen en wondtoilet.
H55Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 16,58Terugzetten/terugplaatsen element exclusief pulpabehandeling, eerste element.
Onderdeel B
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 55,26Het voor chirurgie gereed maken van de praktijkruimte in verband met de vereiste steriliteit. Uitsluitend in rekening te brengen indien bijzondere maatregelen worden toegepast, vergelijkbaar met inrichting operatiekamer.
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 66,31Inclusief hechtingen en wondtoilet.
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 49,73Correctie processus alveolaris. Als zelfstandige verrichting, inclusief hechtingen en wondtoilet.
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 33,15Frenulum extirpatie. Inclusief hechtingen en wondtoilet.
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42Wortelpuntoperatie per tandwortel zonder afsluiting€ 66,31Het verrichten van een apexresectie na een endodontische behandeling; maximaal 2 apices per element in rekening te brengen; inclusief hechtingen en wondtoilet.
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€ 88,41Het verrichten van een apexresectie na een endodontische behandeling; maximaal 2 apices per element in rekening te brengen; inclusief hechtingen en wondtoilet.
H44Primaire antrumsluiting€ 60,78Het zodanig hechten dat de randen van het slijmvlies zonder spanning aansluiten; inclusief hechtingen en wondtoilet.
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 77,36Fractuur van processus alveolaris. Als zelfstandige verrichting; inclusief hechtingen en wondtoilet.
Cyste-operatie
H60Marsupialisatie€ 77,36Inclusief hechtingen en wondtoilet.
H65Primaire sluiting€ 149,19Inclusief hechtingen en wondtoilet.
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 77,36Inclusief hechtingen en wondtoilet.
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 149,19Inclusief hechtingen en wondtoilet.
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 104,99Inclusief hechtingen en wondtoilet.
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 176,82Inclusief hechtingen en wondtoilet.
CODE PRESTATIESTARIEF

Implantaten

CODE PRESTATIESTARIEF
J97Overheadkosten implantaten€ 169,23Eenmalig per implantaatbehandeling per kaak te berekenen bij de codes J20 en J27.
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 95,77Eenmalig per implantaatbehandeling per kaak te berekenen bij de codes J09 en J12.
a.Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01Initieel onderzoek implantologie€ 61,27Algemeen onderzoek, voorlichting en globale beoordeling of implantologie is geïndiceerd.
J02*Verlengd onderzoek implantologie€ 94,26Specifiek vervolgonderzoek, inclusief opstellen en bespreken behandelplan, inclusief aanvragen voorzieningen en overleg/rapportage verwijzende zorgaanbieder. Kan slechts eenmaal in rekening worden gebracht voor de betreffende implantaatbehandeling.
J03*Proefopstelling€ 127,25Ten behoeve van het plaatsen van implantaten.
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 42,42Per implantaatbehandeling; mag naast J03 worden in rekening worden gebracht.
B IPre-implantologische chirurgie
De maximumtarieven voor de pre-implantologische chirurgie gelden als honorering voor de implantatieplanning, het voorbereiden van de praktijkruimte en het operatief aanbrengen van autoloog bot en/of een botvervangend materiaal en eventuele membraan. De tarieven zijn inclusief de direct postoperatieve zorg, eventuele aanpassing van de aanwezige prothetische voorziening en exclusief de operatie van een eventuele donorplaats en/of materiaalkosten van niet autoloog materiaal t.b.v. de augmentatie.
J08*Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 18,85Granulaat of ander allogeen materiaal, te plaatsen in extractie-alveole om resorptie tegen te gaan.
J09*Ophoging bodembijholte, eerste kaakhelft€ 226,22Aanbrengen van autoloog bot en/of botvervangend materiaal incl. het aanbrengen van een membraan. Het betreft een zelfstandige verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met J20 kan worden uitgevoerd.
J10*Ophoging bodembijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 141,39Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J09.
J11Prepareren donorplaats€ 127,25Vrijleggen van bot ten behoeve van het verkrijgen van autoloog bottransplantaat.
J12*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 136,67Aanbrengen van autoloog bot en/of botvervangend materiaal incl. het aanbrengen van een membraan. Het betreft een zelfstandige verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met J20 kan worden uitgevoerd. Kan in combinatie met J09, J10 en/of J11 in rekening worden gebracht.
J13*Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 65,98Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J12.
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruikKostprijsKunnen tegen kostprijs, onder vermelding van het batchnummer, in rekening worden gebracht. Alleen in combinatie met de codes J11, J20, J27 in rekening te brengen.
B IIPre- en per-implantologische chirurgie diversen:
J06Vrijleggen foramen mentale€ 28,28Uitsluitend t.b.v. chirurgische correctie van de uittredeplaats van de nervus mentalis, per kaakhelft. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J20.
J15*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 80,12Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J20. Niet in combinatie met J12 of J13 t.b.v. Dezelfde implantaatbehandeling in rekening te brengen.
J16*Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft€ 80,12Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J22. Niet in combinatie met J12 of J13 in rekening te brengen.
J17*Aanvullende ophoging bodembijholte€ 122,54Aanvullende sinusbodemelevatie. Per kaakhelft. Uitsluitend in combinatie met J20, J21 en/of J22 in rekening te brengen. Niet in combinatie met J09 en J10 t.b.v. dezelfde implantaatbehandeling in rekening te brengen.
J18*Ophoging bodembijholte orthograad€ 56,55Sinusbodemelevatie orthograad. Aanbrengen van autoloog bot en/of botvervangend materiaal door het implantatieboorgat. Alleen in combinatie met J20, J21 en/of J22 in rekening te brengen. Niet in combinatie met J09 en J10 t.b.v. dezelfde implantaatbehandeling in rekening te brengen.
J19Toeslag esthetische zone€ 61,27Uitsluitend t.b.v. optimale esthetiek bij implantaatgedragen kroon- en/of brugwerk in het bovenfront. Per implantaat te berekenen.
CImplantologische chirurgie
De maximumtarieven voor de implantologische chirurgie gelden als honorering voor de implantatieplanning, het operatiekamer gereed maken van de praktijkruimte in verband met hygiëne en steriliteit en het operatief aanbrengen van het/de implanta(a)t(en) alsmede het aanbrengen van een/de healing abutment(s). De tarieven zijn inclusief de postoperatieve zorg en eventuele aanpassing van de aanwezige prothetische voorziening gedurende twee maanden na plaatsing. De tarieven zijn exclusief de kostprijs van het implantaat en abutment, de operatie van een eventuele donorplaats en/of materiaalkosten ten behoeve van een simultane augmentatie.
J20*Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 215,38Hieronder wordt verstaan: - vrij prepareren, afschuiven mucoperiost inclusief eventuele correcties processus alveolaris - prepareren implantaatbed - plaatsen implantaat - controleren primaire stabiliteit - plaatsen (healing)abutment - terugleggen en aanpassen mucoperiost inclusief hechten.
J21*Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond€ 77,29Door dezelfde wond. Uitsluitend in combinatie met J20 in rekening te brengen.
J22*Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond€ 108,40Niet door dezelfde wond. Uitsluitend in combinatie met J20 in rekening te brengen.
J23*Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)€ 70,69Alleen te declareren bij twee fase techniek.
J24*Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond€ 23,56Door dezelfde wond. Alleen te declareren bij twee fase techniek.
J25*Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond€ 42,42Niet door dezelfde wond. Alleen te declareren bij twee fase techniek.
J26Moeizaam verwijderen implantaat€ 155,53Als zelfstandige verrichting. Niet in rekening te brengen binnen twee maanden na plaatsing implantaat op dezelfde locatie. Inclusief hechten en wondtoilet.
J27*Vervangen implantaat€ 215,38Inclusief onderzoek, planning, operatie en nazorg. Niet in rekening te brengen binnen twee maanden na plaatsing implantaat op dezelfde locatie. Moeizaam verwijderen vorige implantaat niet inbegrepen.
DDiversen
J30Bindweefseltransplantaat, eerste€ 98,97Bindweefseltransplantaat uit palatum.
J31Volgende bindweefseltransplantaat€ 47,13Bindweefseltransplantaat uit palatum, gelijktijdig met plaatsen implantaat of tijdens tweede fase, per implantaat.
J32*Verwijderen gefractureerde abutment/ occlusale schroef€ 108,40Inclusief vervanging en herplaatsing met zonodig tappen schroefdraad. Niet in rekening te brengen binnen twee maanden na plaatsing.
EMesostructuur
Vervaardigen van retentiestructuur op implantaten t.b.v. de prothetische vervolgbehandeling.
J40*Twee magneten/drukknoppen€ 146,10Inclusief het aanbrengen van abutments.
J41*Elke volgende magneet, drukknop€ 32,99In dezelfde constructie.
J42*Staaf tussen twee implantaten€ 193,23Tarief voor de gehele constructie, inclusief het aanbrengen van abutments.
J43*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 61,27In dezelfde constructie.
J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 23,56Bedoeld als opbouw t.b.v. kroon- en brugwerk.
FProthetische behandeling na implantaten
J50*Boven- en onder klikgebit€ 485,43Vervaardiging van een prothese op een mesostructuur met gelijktijdige vervaardiging van een niet implantaatgedragen prothese op de andere kaak. Dit tarief kan ook worden berekend in het geval van een vervangingsprothese.
J51*Onder-klikgebit€ 315,76Vervaardiging van uitsluitend een onderprothese op een mesostructuur. Dit tarief kan ook worden berekend in het geval van een vervangingsprothese.
J52*Boven-klikgebit€ 315,76Vervaardiging van uitsluitend een bovenprothese op een mesostructuur. Dit tarief kan ook worden berekend in het geval van een vervangingsprothese.
J53*Omvorming klikgebit€ 94,26Omvorming van een bestaande prothese tot prothese op drukknoppen/magneten. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur.
J54*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 122,54Omvorming van een bestaande prothese tot prothese op staafhulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur.
J55*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 141,39Omvorming van een bestaande prothese tot prothese op staafhulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur.
J56*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 164,95Omvorming van bestaande prothese tot prothese op staafhulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur.
J57Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€ 80,12Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J50, J51 of J52.
J58Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten€ 103,68Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J50, J51 of J52.
J59Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten€ 127,25Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J50, J51 of J52.
GNazorg implantologie
Standaard consulten nazorg worden gedeclareerd als code verrichting C11 en bij klachten als C13. Niet te declareren binnen twee maanden na plaatsing van mesostructuur.
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 51,84Periodieke controle met specifieke implantaatgebonden verrichtingen.
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 84,83Periodieke controle met demontage van de mesostructuur.
HProthetische nazorg
Standaard consulten nazorg worden gedeclareerd als prestatie C11 en bij klachten als C13. Niet te declareren binnen twee maanden na plaatsing van de prothese.
J70*Opvullen zonder staafdemontage€ 131,96Ongeacht het aantal implantaten per kaak.
J71*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 164,95
J72*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 188,52
J73*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 212,08
J74*Reparatie zonder staafdemontage€ 51,84Reparatie of vervanging van clips, magneten of drukknoppen ongeacht het aantal implantaten. Inclusief nazorg en aanpassing van de bestaande prothese.
J75*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 98,97Inclusief nazorg en aanpassing van de bestaande prothese.
J76*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 122,54Inclusief nazorg en aanpassing van de bestaande prothese.
J77*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 146,10Inclusief nazorg en aanpassing van de bestaande prothese.

Preventieve mondzorg

CODE PRESTATIESTARIEF
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten€ 13,52Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn het kleuren van de plaque, het vastleggen van de plaquescore, het geven van voedingsadviezen, het afnemen van een voedingsanamnese en het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s). De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd.
M02Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten€ 13,52De prestatie omvat het (weer) kleuren per 5 minuten van plaque, het (weer) vastleggen van de plaquescore en het bijsturen van de (begeleiders van) de patiënt in eerdere instructies. De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd.
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten€ 13,52Het verwijderen van plaque, tandsteen en/of polijsten van tanden, kiezen, implantaten of prothese. De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd.
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 27,13De prestatie omvat: het beslijpen of toegankelijk maken (slicen) van het gaatje in een element (caviteit); het behandelen van het carieuze dentine
(tandbeen) met cariësconserverende middelen; het
aanbrengen van een beschermlaag, het fluorideren
van het melkelement; het vastleggen en monitoren
van de cariëslaesie. Deze prestatie is bedoeld als
preventieve maatregel, ter voorkoming van verdere
voortschrijding van het carieuze proces (gaatje). Deze
prestatie is inclusief de communicatie met of
voorlichting van de ouders/verzogers. Hiertoe worden
gerekend Non-Restorative Cavity Treatment (NRCT, zie
Richtlijn mondzorg jeugd) en Ultra Conservative
Treatment (UCT, hierbij wordt gebruik gemaakt van
M30of het preventief toedienen van een medicament€ 6,03Per element. Behandeling van gevoelige tandhalzen zoals fluoride- of chloor-hexidineproducten/
preparaten. Bedoeld voor het behandelen van
maximaal 5 elementen met fluoride of chloor-hexidi
ne. Indien er meer dan 5 elementen met fluoride of
chloor-hexidine worden behandeld, is M40
aangewezen. Deze prestatie is niet bedoeld voor het
gebruik van cariësdetector, retractiekoord/gel, of
bloeding stelpende materialen.
M32Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€ 18,09Deze prestatie omvat: het nemen van een eenvoudig plaque- of speekselmonster; het interpreteren van
de bacteriologische of enzymatische gegevens. Deze
prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als
de test in de praktijk in aanwezigheid van de patiënt
wordt uitgevoerd. De laboratorium- of materiaal
kosten dienen afzonderlijk in rekening te worden
gebracht.
M40Fluoridebehandeling€ 15,07Per kaak. Inclusief polijsten. Ook bedoeld voor het behandelen van meer dan 5 elementen met fluoride
of chloor-hexidine. Indien er minder dan 5 of 5
elementen met fluoride of chloor-hexidine worden
behandeld, is M30 aangewezen
M61Mondbeschermer€ 27,13Afdrukken en plaatsing. Inclusief een eventueel benodigde afdruk van de onderkaak t.b.v. occlusiefixatie. Voor de mondbeschermer in het kader van orthodontie geldt een afwijkende tariefcode (zie tariefbeschikking Orthodontie).
M80Behandeling van witte vlekken eerste element€ 52,45Per element. Behandeling van fluorose of cariogene plakjes mbv micro invasieve infiltratievloeistof.
Incl. etsen en afwerking. Materiaalkosten voor de
vloeistof dienen apart in rekening te worden
gebracht.
M81Behandeling van witte vlekken, volgend element€ 28,94Per element. Behandeling van fluorose of cariogene plakjes mbv micro invasieve infiltratievloeistof.
Incl. etsen en afwerking. Materiaalkosten voor de
vloeistof dienen apart in rekening te worden
gebracht.

Kunstgebitten

CODE PRESTATIES TARIEF
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaand kunstgebit€ 33,15Bijvoorbeeld controle beethoogte occlusie/articulatieonderzoek. Voor eenvoudige klachtenbehandeling: zie C13.
P65Planmatig inslijpen van het bestaand kunstgebit€ 27,63
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 55,26Bijvoorbeeld pijlpuntregistratie.
P10*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen€ 82,89Vanaf eerste consultatie t/m plaatsing inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing, inclusief relatiebepaling en eventuele gebogen ankers.
P15*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen€ 165,77Vanaf eerste consultatie t/m plaatsing inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing, inclusief relatiebepaling en eventuele gebogen ankers.
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 60,78
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 16,58Inclusief eventueel inslijpen steun.
P34*Frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 226,55Vanaf eerste consultatie t/m plaatsing inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing, inclusief ontwerp, steunen inslijpen, individuele afdruk en relatiebepaling.
P35*Frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 309,44Vanaf eerste consultatie t/m plaatsing inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing, inclusief ontwerp, steunen inslijpen, individuele afdruk en relatiebepaling.
P31*Wortelkap met stift€ 138,14Bij frame- of overkappingsprothese. Bijvoorbeeld Richmondkap.
P32Toeslag maken precisiekoppeling per koppeling c.q. Staafhuls€ 82,89Bij frame- of overkappingsprothese. Matrix en patrix als één deel te berekenen.
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 55,26Bij frame- of overkappingsprothese. Extra boven kroontarief.
P40Toeslag immediaatkunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element€ 13,81- Exclusief extracties en opvullen; - Inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing; - Voor maximaal 8 elementen per kaak te declareren. Voor een immediaatkunstgebit is het maximumtarief van de betreffende prothese van toepassing (geldend vanaf eerste consultatie t/m plaatsing inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing), verhoogd met een toeslag per immediaat te vervangen element.
P45*Noodkunstgebit€ 110,51Boven- of onderprothese voor de tandenloze patiënt, bedoeld als tijdelijke voorziening ter overbrugging van een langere periode voorafgaand aan het plaatsen van een definitief kunstgebit. Het maximumtarief van een noodprothese geldt voor een boven- of onderprothese voor de edentate patiënt, bedoeld als tijdelijke voorziening. Het maximumtarief is ook van toepassing voor een immediaatprothese waarbij in een kaak meer dan 8 elementen immediaat worden vervangen.
a.Volledig kunstgebit
P21*Volledig kunstgebit bovenkaak€ 165,77Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing - inclusief beetbepaling zonder specifieke apparatuur; - inclusief per kaak waarbij niet meer dan 8 elementen immediaat worden vervangen; - inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing.
P25*Volledig kunstgebit onderkaak€ 221,03Zie toelichting P21
P30*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 359,17Zie toelichting P21
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36Individuele afdruk zonder randopbouw€ 27,63Per werkstuk.
P14Individuele afdruk met randopbouw€ 60,78Per werkstuk.
P37Frontopstelling in aparte zitting€ 33,15Het individueel opstellen van de frontelementen als extra handeling, voorafgaand aan volledige opstelling en passen in was.
P27Reoccluderen€ 55,26Inslijpen van de geperste prothese in articulator vóór plaatsing.
P28Naregistratie en remounten€ 55,26Terugplaatsen van de prothese in de articulator ná plaatsing en na nieuwe registratie met specifieke apparatuur (voor inslijpen na remounten: zie P65).
Bijzondere methoden
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur€ 60,78Bijvoorbeeld met behulp van Timmerse schroef.
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone€ 82,89Bijvoorbeeld volgens methode van Beresin&Schiesser.
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk€ 27,63
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling€ 27,63A-zone-bepaling en inkerving van gipsmodel, gevolgd door aanpassing van individuele lepel met behulp van schellakrand.
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen€ 33,15Inclusief aanbrengen van lipvulling.
Overkappingskunstgebit
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 44,21Inclusief afprepareren, vullen en polijsten.
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit€ 38,68Het aanbrengen van weekblijvende basismaterialen in bestaande prothese.
P01*Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw€ 38,68
P02*Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw€ 82,89
P03*Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw€ 55,26
P04*Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw€ 82,89
P70*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage€ 154,72Mits de peilers en niet peilers onderling zijn voorzien van een stegverbinding, ongeacht het aantal peilers.
P07*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk€ 16,58
P08*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk€ 44,21
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit€ 38,68Het aanbrengen van weekblijvende basis materialen in bestaande prothese.
P51*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, indirect zonder randopbouw€ 38,68
P52*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, indirect met randopbouw€ 82,89
P53*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, direct zonder randopbouw€ 55,26
P54*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, direct met randopbouw€ 82,89
P57*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk€ 16,58
P58*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk€ 44,21
P78*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk€ 44,21
P79*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk€ 44,21

Kronen en bruggen

CODE PRESTATIES TARIEF
R08*Eenvlaks composiet inlay€ 66,31Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen.
R09*Tweevlaks composiet inlay€ 127,09Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen.
R10*Drievlaks composiet inlay€ 165,77Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen.
R11*Eenvlaksinlay€ 99,46Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening.
R12*Tweevlaksinlay€ 154,72Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening.
R13*Drievlaksinlay€ 221,03Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening.
R14Toeslag voor aangegoten pin, per pin€ 27,63Bijvoorbeeld pinledge-, pinlay preparatie
R24*Kroon€ 243,13Het prepareren voor het plaatsen van een kroon die het element geheel of gedeeltelijk bedekt (respectievelijk een totale omslijping en een omslijping van tenminste drie vlakken) en het plaatsen van de kroon. Tot deze prestatie behoort het beslijpen, het afdrukken en maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur, het passen en plaatsen van zowel de noodvoorziening als de kroon en de benodigde tandvleescorrecties. De kroon is van metaal, keramiek of een combinatie daarvan. Deze prestatie dient ook in rekening te worden gebracht indien de kroon als brugpijler wordt gebruikt.
R28*Endokroon, indirect vervaardigd€ 66,31Inclusief preparatie, afdruk en plaatsing, inclusief noodvoorziening.
R29Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening€ 49,73Bedoeld als definitief geplaatste confectiekroon.
R31Opbouw plastisch materiaal€ 55,26Opbouw plastisch materiaal. Voor parapulpaire stift of stift in wortelkanaal, zie V70, V80 en V85.
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode€ 55,26Inclusief noodvoorziening.
R33*Gegoten opbouw, directe methode€ 110,51Inclusief noodvoorziening.
B. Brugwerk
R40*Eerste brugtussendeel€ 165,77
R45*Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 82,89
R46*Brugverankering, per anker€ 55,26Intracoronaire brugverankering: bijvoorbeeld volgens UDA-systeem. Voor dummy zie respectievelijk R40 en R45.
R49*Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 138,14
R50Metalen fixatiekap met afdruk€ 27,63Ongeacht het aantal kappen per brug.
R55*Gipsslot met extra afdruk€ 27,63Niet in combinatie met R50.
R60*Plakbrug zonder preparatie€ 110,51Eén dummy met bevestiging aan één of twee elementen. Pontic met of zonder metalen retentierooster, aan pijlerelementen bevestigd door middel van composiet/ etstechniek, inclusief etsen.
R61*Plakbrug met preparatie€ 165,77Eén dummy met bevestiging aan twee elementen. Pontic met of zonder metalen retentierooster, aan pijlerelementen bevestigd door middel van composiet/ etstechniek, inclusief etsen.
R65Toeslag voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 38,68
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 22,10
C. Restauraties diversen
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 60,78Toeslag in rekening te brengen bovenop kroontarief.
R71*Vernieuwen porselein schildje reparatie metalen/porselein kroon in de mond€ 60,78
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal€ 33,15
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje€ 22,10
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 22,10
R75*Opnieuw vastzetten plakbrug€ 55,26
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 27,63
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 27,63
D. Schildje van keramiek of kunststof
Indirect vervaardigd schildje van composiet, kunststof of (glas-)keramiek, bevestigd door middel van composiet/ etstechniek inclusief etsen.
R78*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 66,31Voor directe labiale veneering, zie V15.
R79*Schildje van keramiek of kunststof met preparatie€ 110,51Inclusief noodvoorziening.

Tandvleesbehandelingen

CODE PRESTATIES
TARIEF
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus€ 146,43Toe te passen bij patiënten met gemodificeerde DPSI-score 3-negatief. Ongeacht het aantal zittingen.
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 160,25Toe te passen bij patiënten met gemodificeerde DPSI-score 3-positief of score 4. Ongeacht het aantal zittingen.
T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element€ 29,84Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T11 of T12. Van toepassing voor behandeling van elementen met geregistreerde pocketdiepte > 4 mm.
T22Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element€ 22,10Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T11 of T12. Van toepassing voor behandeling van elementen met geregistreerde pocketdiepte > 4mm.
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 85,65Toe te passen na initiële behandeling van patiënten met gemodificeerde DPSI-score 3-negatief. Ongeacht het aantal zittingen.
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 99,46Toe te passen na initiële behandeling van patiënten met DPSI-score 3-positief of score 4. Ongeacht aantal zittingen.
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 44,21Uitsluitend in combinatie met T31 en T32.
T51Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts€ 73,71Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.
T52Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist€ 55,28Zie toelichting T51
T53Standaard consult nazorg tandvlees- behandeling door een tandarts€ 106,36Zie toelichting T51
T54Standaard consult nazorg tandvlees- behandeling door een mondhygiënist€ 80,03Zie toelichting T51
T55Uitgebreid consult nazorg tandvlees- behandeling door een tandarts€ 141,63Zie toelichting T51
T56Uitgebreid consult nazorg tandvlees- behandeling door een mondhygiënist€ 106,36Zie toelichting T51
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus€ 146,43Toe te passen na uitgevoerde parodontale behandeling en nazorg bij patiënten met DPSI-score 3-negatief, inclusief bespreking vervolgtraject.
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€ 160,25Toe te passen na uitgevoerde parodontale behandeling en nazorg bij patiënten met DPSI-score 3-positief of score 4, inclusief bespreking vervolgtraject.
Parodontale chirurgie
T70Flapoperatie tussen 2 elementen€ 179,59Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie-/-voorlichting mondhygiëne.
T71Flapoperatie per sextant (één zesde deel)€ 276,29Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie-/-voorlichting mondhygiëne.
T72Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)€ 331,54Inclusief voorbereiding praktijkruimte, anesthesie en instructie-/-voorlichting mondhygiëne. Inclusief (eventueel) gelijktijdig uitgevoerde vestibulumverdieping. Bij ontstoken pockets, na initiële parodontale behandeling dieper dan 6 mm, in combinatie met één of meerdere onderstaande complicerende factoren: - aanhechtingsverlies van meer dan 4 mm; - furcatie-aandoeningen; - onregelmatig verloop van de botrand (angulaire defecten); - bijzondere anatomische structuur van de gingiva; - afwijkende tandstand.
T73Directe post-operatieve zorg, kort€ 55,26Bedoeld voor eerste controlezitting, circa één week na de ingreep.
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid€ 148,64Per zitting in rekening te brengen.
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€ 143,67Inclusief bespreking van vervolgtraject (voor daaropvolgende parodontale nazorg zie T51 t/m T56).
T76Tuber- of retromolaarplastiek€ 69,07In combinatie met T72 in hetzelfde sextant (niet voor T81 situaties).
b.Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel A)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel A
T80Tandvleestransplantaat€ 118,80Gingivatransplantaat. Weefseltransplantaat van palatumgingiva. Inclusief voorbereiding praktijkruimte, anesthesie en instructie/voorlichting mondhygiëne.
T81Tuber- of retromolaarplastiek€ 96,70Als zelfstandige verrichting, niet in combinatie met flapoperatie. Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.
T82Tandvleescorrectie, per element€ 52,49Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.
T83Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€ 138,14Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T84*Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 331,54Ongeacht het aantal elementen per sextant. Ook van toepassing bij coronaire dan wel laterale verplaatsing van een mucogingivale lap. Exclusief de kosten van aangebrachte materialen.
T85*Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 110,51Extra te berekenen naast het tarief van flapoperatie. Exclusief de kosten van aangebrachte materialen.
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 179,59
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87Kroonverlenging per element€ 179,59Flapoperatie inclusief correctie cervicale botniveau als voorbehandeling voor latere restauratie.
T88Kroonverlenging per sextant€ 331,54Flapoperatie inclusief correctie cervicale botniveau als voorbehandeling voor latere restauratie.
Directe postoperatieve zorg
T89Directe post-operatieve zorg, kort€ 55,26Controle wondgenezing, verwijderen van hechtingen en eventueel wondverband, inclusief instructie mondhygiëne en instructie mondhygiëne-vervangende maatregelen, het verwijderen van plaque en eventuele aanslag en het zonodig plaatselijk desinfecteren.
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 148,64Controle wondgenezing, verwijderen van hechtingen en eventueel wondverband, inclusief instructie mondhygiëne en instructie mondhygiëne-vervangende maatregelen, het verwijderen van plaque en eventuele aanslag en het zonodig plaatselijk desinfecteren. Per zitting in rekening te brengen.
Diversen
T91Pocketregistratie€ 33,15Het exploratief sonderen van de pocketdiepte rondom alle aanwezige tanden en kiezen en het noteren van de pockets dieper dan 4 mm. Bedoeld voor parodontale chirurgie niet vallend onder onderdeel A en bacteriologisch onderzoek.
T92Parodontiumregistratie€ 66,31Pocketregistratie (zie T91) met tevens: - meting van sondeerdiepte en/of aanhechtingsverlies en vastleggen van gegevens; - vastleggen bloedingsneiging na sonderen; - vastleggen mobiliteit van tanden en kiezen; - vastleggen van furcatiegegevens; - bespreking met de patiënt. Bedoeld voor parodontale chirurgie niet vallend onder onderdeel A en bacteriologisch onderzoek.
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 38,68Het afnemen van een gelokaliseerde parostatus en het nemen van minimaal 3 plaquemonsters, inclusief bespreking van de bacteriologische gegevens met de patiënt. Niet in combinatie met M32 in rekening te brengen. De laboratoriumkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
T94Behandeling tandvleesabces€ 74,60Onderzoek, verdoving en rootplanen, inclusief instructie mondhygiëne en mondhygiëne-vervangende maatregelen.
T57*Toepassing lokaal medicament€ 59,68Per zitting éénmaal te declareren, ongeacht het aantal elementen. Exclusief medicamenten (te declareren als materiaal- en/of techniekkosten).
T95(Draad)Spalk€ 22,10Te declareren per verbinding, inclusief etsen. Exclusief (techniek/materiaal van de (draad)spalk) kosten.
T96Uitgebreide voedingsanalyse€ 55,26Op basis van een door de patiënt bijgehouden schriftelijk verslag over zijn eetgewoonten inclusief bespreking daarvan. Enkel te declareren als onderdeel van de parodontale behandeling.

Uurtarieven

CODE PRESTATIES TARIEF
U10*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten€ 165,48Dit uurtarief betreft de behandeling in het kader van de mondzorg van bijzondere zorggroepen, bijvoorbeeld met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap of extreem angstige patiënten waarbij de behandelingsduur langer is dan doorgaans bij reguliere patiënten het geval is. Dit uurtarief betreft ook die verzekerden die volgens het Besluit zorgverzekering in aanmerking komen voor hulp in het kader van artikel 2.7 Bz lid 1 sub b en sub c. (Delen van een uurtarief te berekenen in eenheden van vijf minuten via code U05). Dit tijdtarief betreft een tarief per stoeluur. Bij stoeluren gaat het om direct patiëntgebonden tijd.
U05*Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten€ 14,47U05 dient te worden gehanteerd als de behandeling geen hele uren betreft.
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP€ 180,95Second opinion verricht door de Stichting TIP. Dit maximumtarief kent als onderbouwing een opsplitsing in een uurtarief en extra kosten TIP-tandarts plus overheadkosten Stichting TIP.
U02Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de AWBZ-instelling€ 143,94
U03Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de AWBZ-instelling en behandeld€ 165,48

Maken en beoordelen foto's

CODE PRESTATIES TARIEF
X10Kleine röntgenfoto€ 16,88Per opname. Voor de intra-orale foto in het kader van Orthodontie geldt een afwijkende tariefcode (zie tariefbeschikking Orthodontie).
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 12,66
X21Kaakoverzichtsfoto€ 72,35Niet voor implantologie in de edentate kaak (zie hiervoor X22).
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 72,35
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€26,53
X24Schedelfoto€ 31,49
X34Beoordelen schedelfoto€ 24,12
X25Maken meerdimensionale kaakfoto€ 204,99Het maken van een meerdimensionale kaakfoto (bijvoorbeeld met een CT-scanner). Deze foto dient uitsluitend te worden genomen indien het maken van een dergelijke opname een meerwaarde heeft ten opzichte van conventionele röntgendiagnostiek.
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 60,29Het beoordelen van de CT-scan en het bespreken met de patiënt.

Abonnementstarieven

CODE PRESTATIES TARIEF
Z10*Abonnement categorie A€ 7,18 per maandDe materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
Z20*Abonnement categorie B€ 11,05 per maandDe materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
Z30*Abonnement categorie C€ 14,92 per maandDe materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
Z40*Abonnement categorie D€ 18,23 per maandDe materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
Z50*Abonnement categorie E€ 22,10 per maandDe materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
Z60*Abonnement categorie F€ 6,08 per maandDe materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Vullingen

CODE PRESTATIES TARIEF
V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 23,21Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 37,02Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 48,07Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 67,41Vulling waarbij ten minste één knobbel in de restauratie is opgenomen en drie of meer vlakken zijn betrokken. Inclusief eventuele onderlaag.
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer€ 34,26Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/compomeer€ 48,07Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 59,13Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.
V84Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/compomeer€ 78,47Vulling waarbij ten minste één knobbel in de restauratie is opgenomen en drie of meer vlakken zijn betrokken. Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.
V91Eénvlaksvulling composiet€ 44,21Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.
V92Tweevlaksvulling composiet€ 58,02Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.
V93Drievlaksvulling composiet€ 69,07Hieronder valt ook de hoekopbouw (klasse IV) in front. Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.
V94Meervlaksvulling composiet€ 88,41Vulling waarbij ten minste één knobbel in de restauratie is opgenomen en drie of meer vlakken zijn betrokken. Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal€ 66,31Directe labiale veneering: veneering van het labiale vlak door middel van composiet of confectie kunststofschildje in één zitting, inclusief etsen (voor indirecte labiale veneering, zie R78 en R79).
V30Fissuurlak eerste element€ 24,87Inclusief etsen.
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting€ 13,81In dezelfde zitting. Inclusief etsen.
V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament€ 5,53Per element. Polijsten van amalgaam vullingen slechts in rekening te brengen bij nog niet eerder gepolijste vullingen.
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 11,05Ongeacht het aantal elementen per aangebrachte cofferdam (lapje).
V70Parapulpaire stift€ 11,05Tarief ook van toepassing bij parodontale regeneratietechnieken. Stiften kunnen tegen kostprijs apart in rekening worden gebracht.
V80Wortelkanaalstift€ 19,34Stiften kunnen tegen kostprijs apart in rekening worden gebracht.
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 8,29Stiften kunnen tegen kostprijs apart in rekening worden gebracht.

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De tandarts of Dental Care East West is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.