Klachten

Stel, u bent niet tevreden, of u zit met een klacht………

Onze tandartsen behandelen honderden patiënten per jaar. Hun doel is om patiënten naar volle tevredenheid te behandelen. Over het algemeen lukt dit ook. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent, en dat u een klacht wilt indienen. Hieronder kunt u lezen wat u in zo’n geval kunt doen.

Stap 1: Praat met uw tandarts

Vaak lost een verhelderend gesprek met uw tandarts al veel op. Vraagt u daarom in eerste instantie om een verhelderend gesprek met uw tandarts. U kunt een afspraak maken via de balie van de kliniek. In zo’n gesprek kunt u aangeven wat u onduidelijk vindt of wat u dwars zit. De tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Een klacht met uw tandarts bespreken is niet makkelijk. Toch is het goed dit te doen. Uw klacht geeft hem of haar de kans iets te herstellen en te verbeteren. Dat kan ook andere patiënten ten goede komen. Hieronder wat tips voor de aanpak van zo’n gesprek:

* reageer zo snel mogelijk;
* schrijf op waarover u wilt praten;
* bedenk van te voren wat u met het gesprek wilt bereiken;
* probeer het gesprek zo zakelijk mogelijk te houden;
* neem zo nodig iemand mee ter ondersteuning;
* wees bereid samen tot een oplossing te komen;
* geef uw tandarts de kans zaken te herstellen.

Informatiepunt en klachtenregeling
Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT.

 

Het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) is uitsluitend telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0900 – 20 25 012 (€ 0,15 ct. p/min.) op dinsdag tot en met vrijdag, ’s ochtends van 09.00 – 12.00 uur en ’s middags van 13.30 – 16.30 uur. Maandag is de TIP-lijn gesloten.

Stap 2: Een klacht indienen

Mocht het gesprek met de tandarts uw gevoel van ontevredenheid niet hebben weggenomen, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. De kliniek heeft een klachtenregeling opgesteld en een klachtencommissie ingesteld. Onze klachtenregeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De klachtenregeling is op te vragen bij de balie.

Klachtenfunctionaris

Onze klachtenfunctionaris draagt bij aan het optimaliseren van de werkprocessen rondom de klachtenprocedure. De klachtenfunctionaris is teven belast met het bewaken van de voortgang van de behandeling van de ingediende klachten. onze functionaris draagt zorg ervoor dat de ingediende klachten, afhankelijk van aard daarvan, bij de betrokken behandelaar terecht komen. De klachtenfunctionaris kan ook onafhankelijk optreden tussen u en de betrokken behandelaar om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te kunnen komen.

 

Uw tandarts is ook lid van de KNMT klachtenregeling. U kunt online een klacht indienen indien u dit wenst.

Voor meer informatie klikt u op de volgende link: http://www.knmt.nl/patienteninfo/klachtenregeling-voor-patienten.html

Stap 3: De klachtbehandeling 

Met het indienen van uw klacht vraagt u de klachtencommissie om een schriftelijke uitspraak. U en uw tandarts worden uitgenodigd voor een gesprek over uw klacht. Beide partijen worden gevraagd om het gerezen probleem toe te lichten. De behandeling moet binnen vier weken zijn afgerond. Als deze termijn niet wordt gehaald, dan moet u daarvan op de hoogte worden gesteld. Ook moet dan worden aangegeven binnen welke termijn wel een oordeel te verwachten is.

Stap 4: de uitspraak

De klachtencommissie informeert u per brief over de uitspraak. De tandarts en de directie van de kliniek krijgen deze ook. De commissie kan ook aanbevelingen doen. Bijvoorbeeld hoe uw klacht opgelost kan worden, of hoe in de toekomst een klacht als de uwe kan worden voorkomen.

Stap 5: het opvolgen van de uitspraak door de tandarts en de kliniek

De tandarts en de directie van de kliniek moeten u binnen vier weken na de uitspraak laten weten of en welke maatregelen genomen zullen worden naar aanleiding van de uitspraak van de klachtencommissie. De tandarts en de directie van de kliniek zijn overigens niet verplicht de uitspraak en aanbevelingen van de klachtencommissie op te volgen. Maar meestal conformeren tandartsen zich aan de uitspraak en de gegeven adviezen van de Klachtencommissie.

Kosten
Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.

Uw klacht in relatie tot een eventueel openstaande rekening

Het indienen van een klacht betekent niet dat openstaande vorderingen automatisch worden opgeschort, ook al betreft uw klacht een rekening. Wel kunt u uw tandarts verzoeken de invordering op te schorten totdat uitspraak is gedaan.